Gambler vi med fremtiden Olje og gront skifte 1 840x385 - Gambler vi med fremtiden? Olje og grønt skifte

Noen miljøaktivister og skribenter mener at vi gambler med fremtiden, og at vi i Norge har inngått et slags veddemål mot global klimapolitikk. Fordi vi fortsatt gjør langsiktige investeringer i utvinning av olje og gass, kommer beskyldningen om at myndigheter og befolkning tar for gitt at disse energikildene vil ha relevans lenge etter at det såkalte grønne skiftet skal være gjennomført i 2050. Stemmer det at investeringer i olje og gass er et veddemål mot fremtiden, eller går det an å se det på en annen måte? Andre perspektiver på nye oljeinvesteringer Myndigheter og næringsliv vil nok i stedet gjerne si at den satsingen somLes mer

Det gronne skiftet 840x385 - Det grønne skiftet

Det grønne skiftet er et begrep som stadig oftere blir dratt frem i det offentlige ordskiftet. Men hva ligger egentlig i det? Mange innenfor olje og gass har nok inntrykk av at poenget med begrepet er å få lagt ned både olje- og gassutvinning i Norge og globalt, men stemmer det? I denne artikkelen skal vi ta for oss de forskjellige betydningene begrepet etter hvert har fått. Det grønne skiftet og næringslivet Både den politiske ledelsen i Norge og en stor del av befolkningen har godtatt visjonen om at Norge skal bli et lavutslippsland. Hva som konkret ligger i det, hvor fort det skal skje,Les mer

Olje og gassnaeringen i norsk okonomi 840x385 - Olje- og gassnæringen i norsk økonomi

Mange hører gjerne litt forskjellige synspunkter på hva som er kjernen i norsk økonomi. Noen mener at Norge har en utpreget oljeøkonomi, mens andre sier at det ikke er naturressurser som er det viktigste i økonomien, men tvert imot de menneskelige ressursene. I denne artikkelen skal vi derfor se på nettopp hvilken betydning olje og gass har for den norske nasjonaløkonomien og den norske staten. Den økonomiske verdien av olje og gass Norge var allerede et ganske rikt land, på linje med andre land i Vest-Europa, for femti år siden. Men det er oljen som har gjort Norge rikere enn de fleste andre land, ikkeLes mer