Johan Sverdrup feltet 840x385 - Johan Sverdrup-feltet

Johan Sverdrup er et stort oljefelt i Nordsjøen. På grunn av størrelsen og forekomstene kalles et slikt felt gjerne et elefantfelt. Feltet ligger i den delen av sokkelen som kalles Utsirahøyden. Sverdrup-feltet ligger langt til sjøs, nesten 15 mil fra Stavanger i vestlig retning. Oppdagelse og drift Det var et oljeselskap som heter Lundin som oppdaget Johan Sverdrup-feltet tilbake i 2010. Ikke lang tid etter var det klart at det her dreide seg om betydelige forekomster, og mye penger å tjene både for oljeselskapene og den norske staten. Bare Ekofisk og Statfjord, legendariske felter som alle nordmenn kjenner, er påviselig større enn Sverdrup. Det somLes mer

Gambler vi med fremtiden Olje og gront skifte 1 840x385 - Gambler vi med fremtiden? Olje og grønt skifte

Noen miljøaktivister og skribenter mener at vi gambler med fremtiden, og at vi i Norge har inngått et slags veddemål mot global klimapolitikk. Fordi vi fortsatt gjør langsiktige investeringer i utvinning av olje og gass, kommer beskyldningen om at myndigheter og befolkning tar for gitt at disse energikildene vil ha relevans lenge etter at det såkalte grønne skiftet skal være gjennomført i 2050. Stemmer det at investeringer i olje og gass er et veddemål mot fremtiden, eller går det an å se det på en annen måte? Andre perspektiver på nye oljeinvesteringer Myndigheter og næringsliv vil nok i stedet gjerne si at den satsingen somLes mer

Det gronne skiftet 840x385 - Det grønne skiftet

Det grønne skiftet er et begrep som stadig oftere blir dratt frem i det offentlige ordskiftet. Men hva ligger egentlig i det? Mange innenfor olje og gass har nok inntrykk av at poenget med begrepet er å få lagt ned både olje- og gassutvinning i Norge og globalt, men stemmer det? I denne artikkelen skal vi ta for oss de forskjellige betydningene begrepet etter hvert har fått. Det grønne skiftet og næringslivet Både den politiske ledelsen i Norge og en stor del av befolkningen har godtatt visjonen om at Norge skal bli et lavutslippsland. Hva som konkret ligger i det, hvor fort det skal skje,Les mer

Anmeldelse av boken Det gronne skiftet 840x385 - Anmeldelse av boken Det grønne skiftet

Anders Bjartnes har skrevet bok om et viktig tema for Norge og verden, nemlig det såkalte grønne skiftet. Bjartnes bruker denne betegnelsen som tittel, og har i tillegg med undertittelen Stans Norges veddemål mot klimapolitikken, som sier noe om innholdet og tendensen i boken. Som undertittelen tydelig antyder, er dette en bok der det nok en gang blir hevdet at norske myndigheter og innbyggere gjør for lite i møte med klimatrusselen. Utgiver av boken er Frekk Forlag, som også sier noe om skrivemåten. Forlaget har samarbeidet med Norsk Klimastiftelse for å få til å utgi boken. Et nytt perspektiv på det grønne skiftet? I detLes mer

Nyheter fra oljebransjen 840x385 - Nyheter fra oljebransjen

En av de største nyhetene vi har fått i fanget det siste året er at Equinor flyttes ut av Olje- og Energidepartementet. Equinors eierskap hører nå hjemme i Næringsdepartementet, et trekk som har overrasket mange i bransjen. Hva var årsaken til at dette skjedde, og hvordan har det gått så langt? Effekten av en skandale? I etterkant av denne overflytting, som vi skal merke oss skjedde etter at selskapet hadde tilhørt samme departement i bortimot 50 år, har mange spekulert i hva som egentlig ligger bak. En vanlig spekulasjon har vært at dette skyldes det skandaleartede prosjektet til Equinor i USA, der de tilsynelatende harLes mer

Olje og gassnaeringen i norsk okonomi 840x385 - Olje- og gassnæringen i norsk økonomi

Mange hører gjerne litt forskjellige synspunkter på hva som er kjernen i norsk økonomi. Noen mener at Norge har en utpreget oljeøkonomi, mens andre sier at det ikke er naturressurser som er det viktigste i økonomien, men tvert imot de menneskelige ressursene. I denne artikkelen skal vi derfor se på nettopp hvilken betydning olje og gass har for den norske nasjonaløkonomien og den norske staten. Den økonomiske verdien av olje og gass Norge var allerede et ganske rikt land, på linje med andre land i Vest-Europa, for femti år siden. Men det er oljen som har gjort Norge rikere enn de fleste andre land, ikkeLes mer