Om oss - Om oss

På disse sidene finner du alt av informasjon om olje- og gassnæringen, den største og viktigste næringen i norsk økonomi. Du vil finne både oversiktsartikler, nyheter, og anmeldelser, og i tillegg inviterer vi deg også til å komme med dine egne kommentarer og innspill.

Olje og gass definerer Norge

På mange måter kan vi si at oljen har kommet til å definere det moderne Norge, ikke bare næringslivet, men utviklingen av både privat sektor, offentlig sektor, og ikke minst velferdsstaten. De store oljeinntektene og tilsvarende høye kostnadsnivå på land har bidratt til at en god del av den gamle norske industrien ikke lenger er konkurransedyktig. Samtidig har vi fått en stor industri offshore, og ikke minst en stor leverandørindustri på land som er rettet mot oljenæringens behov.

Men det er ikke bare næringslivet som har blitt endret av oljen. De store inntektene gjennom skatt på oljeselskaper, gjennom statens direkte økonomiske engasjement på oljefeltene, og gjennom eierskapet i Equinor, tidligere Statoil, har endret rammebetingelsene i landet vårt. Vi har en mye større og dyrere velferdsstat enn andre land i Norden, og har unngått mye av privatiseringen og nedskjæringene som våre naboland har måttet gjennomføre. Antall ansatte i offentlig sektor er rekordhøyt.

Også Norges fremtid vil avhenge av utviklingen i energisektoren. Det grønne skiftet markerer at oljenæringen er en utdatert næring, og at man må finne nye løsninger med fornybar energi. Hvordan det skal gå med oss i tiårene som kommer, vil med andre ord være avhengig av hvordan vi greier å gjennomføre dette skiftet uten å rive ned både næringslivet og velferdsstaten.