Nyheter fra oljebransjen 840x385 - Nyheter fra oljebransjen

En av de største nyhetene vi har fått i fanget det siste året er at Equinor flyttes ut av Olje- og Energidepartementet. Equinors eierskap hører nå hjemme i Næringsdepartementet, et trekk som har overrasket mange i bransjen. Hva var årsaken til at dette skjedde, og hvordan har det gått så langt? Effekten av en skandale? I etterkant av denne overflytting, som vi skal merke oss skjedde etter at selskapet hadde tilhørt samme departement i bortimot 50 år, har mange spekulert i hva som egentlig ligger bak. En vanlig spekulasjon har vært at dette skyldes det skandaleartede prosjektet til Equinor i USA, der de tilsynelatende harLes mer

Olje og gassnaeringen i norsk okonomi 840x385 - Olje- og gassnæringen i norsk økonomi

Mange hører gjerne litt forskjellige synspunkter på hva som er kjernen i norsk økonomi. Noen mener at Norge har en utpreget oljeøkonomi, mens andre sier at det ikke er naturressurser som er det viktigste i økonomien, men tvert imot de menneskelige ressursene. I denne artikkelen skal vi derfor se på nettopp hvilken betydning olje og gass har for den norske nasjonaløkonomien og den norske staten. Den økonomiske verdien av olje og gass Norge var allerede et ganske rikt land, på linje med andre land i Vest-Europa, for femti år siden. Men det er oljen som har gjort Norge rikere enn de fleste andre land, ikkeLes mer