Gambler vi med fremtiden? Olje og grønt skifte

Gambler vi med fremtiden Olje og gront skifte 1 840x385 - Gambler vi med fremtiden? Olje og grønt skifte

Noen miljøaktivister og skribenter mener at vi gambler med fremtiden, og at vi i Norge har inngått et slags veddemål mot global klimapolitikk. Fordi vi fortsatt gjør langsiktige investeringer i utvinning av olje og gass, kommer beskyldningen om at myndigheter og befolkning tar for gitt at disse energikildene vil ha relevans lenge etter at det såkalte grønne skiftet skal være gjennomført i 2050. Stemmer det at investeringer i olje og gass er et veddemål mot fremtiden, eller går det an å se det på en annen måte?

Gambler vi med fremtiden 1 - Gambler vi med fremtiden? Olje og grønt skifte

Andre perspektiver på nye oljeinvesteringer

Myndigheter og næringsliv vil nok i stedet gjerne si at den satsingen som gjøres på olje og gass, likevel er bærekraftig fordi norsk utvinning skal være mye mer miljøvennlig enn utvinningen av olje og gass i andre land. Dermed kan satse på fortsatte investeringer samtidig som man også satser på grønn teknologi og omlegging at atferd hos forbrukere og bedrifter.

Gambler vi med fremtiden 2 - Gambler vi med fremtiden? Olje og grønt skifte

Samtidig er det jo sånn at alle investeringer er en form for veddemål. Menneskene liker å spille, og det er med på å gjøre hverdagen mer spennende. I dag har vi mange nye utløp for dette ønsket om å spille, for eksempel kan man besøke campeonbetnorge.com og spille på mye forskjellig der. Det å spille er både hyggelig og morsomt, og kan ofte gi en fin gevinst med på kjøpet.

Også det grønne skiftet kan man egentlig se på som et slags veddemål. Her vedder vi på at konsekvensene av å redusere utslipp blir mindre enn konsekvensene av eventuelle klimaendringer. Selv dette er det ikke nødvendigvis slik at vi kan ta for gitt, for fremtiden er det aldri lett å spå om.