Anmeldelse av boken Det grønne skiftet

Anmeldelse av boken Det gronne skiftet 840x385 - Anmeldelse av boken Det grønne skiftet

Anders Bjartnes har skrevet bok om et viktig tema for Norge og verden, nemlig det såkalte grønne skiftet. Bjartnes bruker denne betegnelsen som tittel, og har i tillegg med undertittelen Stans Norges veddemål mot klimapolitikken, som sier noe om innholdet og tendensen i boken. Som undertittelen tydelig antyder, er dette en bok der det nok en gang blir hevdet at norske myndigheter og innbyggere gjør for lite i møte med klimatrusselen. Utgiver av boken er Frekk Forlag, som også sier noe om skrivemåten. Forlaget har samarbeidet med Norsk Klimastiftelse for å få til å utgi boken.

Et nytt perspektiv på det grønne skiftet?

Anmeldelse av boken Det gronne skiftet 2 - Anmeldelse av boken Det grønne skiftet

I det politiske liv er det uenighet om hvordan overgangen til et såkalt lavutslippssamfunn best kan sikres. Noen mener for eksempel at det er viktig å satse på grønn teknologi, mens andre er mer opptatt av at Norge umiddelbart bør avvikle oljenæringen. Som de fleste av våre lesere vil forstå, så er den sistnevnte strategien helt sikkert nødt til å få store konsekvenser for norsk økonomi både på kort og lang sikt.

Bjartnes er imidlertid ikke så opptatt av dette i sin bok. Han mener at både økonomiske og politiske drivkrefter nå peker mot en fremskyndelse av det grønne skiftet, og at Norge ikke kan utsette å ta de viktige avgjørelsene. Teknologiske faktorer er med på å prege denne akselerasjonen som Bjartnes beskriver. I praksis mener han derfor at Norge ikke har noe valg.

Er Norge inkonsekvent?

Anmeldelse av boken Det gronne skiftet 1 - Anmeldelse av boken Det grønne skiftet

Bjartnes mener at norsk politikk på dette området fremstår som inkonsekvent. Bakgrunnen er, slik han ser det, at petroleumsnæringens makt er for stor og interessene for sterke. Det er her ideen om et veddemål kommer inn. Staten og bedriftene fortsetter å investere i høyutslippsnæringer, som antyder at de egentlig ikke tror at kampen mot klimaendringene vil lykkes uansett. På den måten vedder Norge imot hele det grønne skiftet.

Boken har mange gode poenger, og det er vanskelig å si at analysen er åpenbart feil. Investeringene i oljebransjen fortsetter. Om det er realistisk å endre denne politikken, slik forfatteren ønsker, er imidlertid mer tvilsomt.