Olje- og gassnæringen i norsk økonomi

Olje og gassnaeringen i norsk okonomi 840x385 - Olje- og gassnæringen i norsk økonomi

Mange hører gjerne litt forskjellige synspunkter på hva som er kjernen i norsk økonomi. Noen mener at Norge har en utpreget oljeøkonomi, mens andre sier at det ikke er naturressurser som er det viktigste i økonomien, men tvert imot de menneskelige ressursene. I denne artikkelen skal vi derfor se på nettopp hvilken betydning olje og gass har for den norske nasjonaløkonomien og den norske staten.

Den økonomiske verdien av olje og gass

Olje og gassnaeringen i norsk okonomi 2 - Olje- og gassnæringen i norsk økonomi

Norge var allerede et ganske rikt land, på linje med andre land i Vest-Europa, for femti år siden. Men det er oljen som har gjort Norge rikere enn de fleste andre land, ikke bare i verden, men også i Norden og resten av Europa. Allerede med de første funnene sent i 1969 kom en bevissthet om at oljen ville gi store inntekter til Norge. På 1970-tallet bidro det til høy pengebruk og mange dyre reformer. De store gevinstene av oljen har også fått norsk ungdom til å se verdien av å videreføre denne industrien. Mye av det som er gjort innen utdanning og helse de siste tiårene er finansiert med oljeinntekter.

På den annen side kan man si at oljen spiller en litt mindre rolle i norsk økonomi nå enn før. Noe av dette skydes planene om et såkalt grønn skifte, I all hovedsaken skyldes det imidlertid utviklingstrekk i næringen. For eksempel har sysselsettingen i næringen gått ned med rundt 20 prosent siden 2014, fordi oljeprisene siden den gangen har ligget lavere. Nå som oljeprisen igjen er på vei opp, kan det imidlertid hende at det også blir større behov for investeringer og ikke minst for folk offshore.

Menneskelige ressurser

Olje og gassnaeringen i norsk okonomi 1 - Olje- og gassnæringen i norsk økonomi

Det er ingen tvil om at såkalte menneskelige ressurser også er viktige i økonomien. I en moderne økonomi må man ha mennesker med høy utdanning og kompetanse som kan holde produktiviteten oppe. Oljenæringens lønns- og kostnadsnivå bidrar jo også til at lønningene og kostnadene presses opp i annen virksomhet, som setter enda høyere krav til produktiviteten der. Likevel er det tvilsomt at utdanning og kompetanse ligger så mye høyere i Norge enn i andre vestlige land. Den store forskjellen mellom oss og dem er oljen, som per i dag gjør oss litt rikere enn de fleste andre.