Flere ressurser og mer informasjon - Flere ressurser og mer informasjon

På våre sider skal du alltid finne det meste av informasjon om olje- og gassnæringen, om det grønne skiftet og nye teknologier, og nyheter, anmeldelser, og så videre. Likevel er det jo ikke slik at vi alltid kan dekke alt, og derfor vil vi gjerne også sende deg, kjære leser, videre til andre sider der du kan finne ennå mer informasjon om disse temaene.

Offentlige nettsider

Regjeringen og statsapparatet har mange forskjellige nettsider og ressurser som kan tas i bruk. Går du inn på regjeringens hjemmesider, vil du finne mye som er av interesse. Husk imidlertid at det aller meste likevel er gitt en politisk og byråkratisk ordlyd. Det innebærer at språket like ofte kan være egnet til å forvirre som til å opplyse. Flere ulike departement er viktige når det gjelder temaene som vi skriver om på disse sidene. Det mest åpenbare er kanskje Olje. og Energidepartementet, men også Næringsdepartementet er en viktig aktør på oljefeltet. I tillegg kommer Klima- og miljødepartementet, som har mye om det grønne skiftet og utfordringene med å bli et lavutslippsamfunn.

Aviser

Det er også mange aviser som har nyttig stoff om olje og gass, både gamle papiraviser, nettversjonene deres, og rene nettaviser. Åpenbare ressurser her er for eksempel VG, Dagbladet og Aftenposten, i tillegg til regionale aktører som Stavanger Aftenblad. På nett finner man for eksempel Nettavisen og ABC Nyheter. Man skal heller ikke glemme de mer næringsorienterte utgivelsene som Dagens Næringsliv, Finansavisen og Teknisk Ukeblad. Er man klar for litt mer langlesing, kan man også kikke på Morgenbladet eller Dag og Tid.