Anmeldelse av boken Det gronne skiftet 840x385 - Anmeldelse av boken Det grønne skiftet

Anders Bjartnes har skrevet bok om et viktig tema for Norge og verden, nemlig det såkalte grønne skiftet. Bjartnes bruker denne betegnelsen som tittel, og har i tillegg med undertittelen Stans Norges veddemål mot klimapolitikken, som sier noe om innholdet og tendensen i boken. Som undertittelen tydelig antyder, er dette en bok der det nok en gang blir hevdet at norske myndigheter og innbyggere gjør for lite i møte med klimatrusselen. Utgiver av boken er Frekk Forlag, som også sier noe om skrivemåten. Forlaget har samarbeidet med Norsk Klimastiftelse for å få til å utgi boken. Et nytt perspektiv på det grønne skiftet? I detLes mer