Johan Sverdrup feltet 840x385 - Johan Sverdrup-feltet

Johan Sverdrup er et stort oljefelt i Nordsjøen. På grunn av størrelsen og forekomstene kalles et slikt felt gjerne et elefantfelt. Feltet ligger i den delen av sokkelen som kalles Utsirahøyden. Sverdrup-feltet ligger langt til sjøs, nesten 15 mil fra Stavanger i vestlig retning. Oppdagelse og drift Det var et oljeselskap som heter Lundin som oppdaget Johan Sverdrup-feltet tilbake i 2010. Ikke lang tid etter var det klart at det her dreide seg om betydelige forekomster, og mye penger å tjene både for oljeselskapene og den norske staten. Bare Ekofisk og Statfjord, legendariske felter som alle nordmenn kjenner, er påviselig større enn Sverdrup. Det somLes mer

Anmeldelse av boken Det gronne skiftet 840x385 - Anmeldelse av boken Det grønne skiftet

Anders Bjartnes har skrevet bok om et viktig tema for Norge og verden, nemlig det såkalte grønne skiftet. Bjartnes bruker denne betegnelsen som tittel, og har i tillegg med undertittelen Stans Norges veddemål mot klimapolitikken, som sier noe om innholdet og tendensen i boken. Som undertittelen tydelig antyder, er dette en bok der det nok en gang blir hevdet at norske myndigheter og innbyggere gjør for lite i møte med klimatrusselen. Utgiver av boken er Frekk Forlag, som også sier noe om skrivemåten. Forlaget har samarbeidet med Norsk Klimastiftelse for å få til å utgi boken. Et nytt perspektiv på det grønne skiftet? I detLes mer

Nyheter fra oljebransjen 840x385 - Nyheter fra oljebransjen

En av de største nyhetene vi har fått i fanget det siste året er at Equinor flyttes ut av Olje- og Energidepartementet. Equinors eierskap hører nå hjemme i Næringsdepartementet, et trekk som har overrasket mange i bransjen. Hva var årsaken til at dette skjedde, og hvordan har det gått så langt? Effekten av en skandale? I etterkant av denne overflytting, som vi skal merke oss skjedde etter at selskapet hadde tilhørt samme departement i bortimot 50 år, har mange spekulert i hva som egentlig ligger bak. En vanlig spekulasjon har vært at dette skyldes det skandaleartede prosjektet til Equinor i USA, der de tilsynelatende harLes mer