Det gronne skiftet 840x385 - Det grønne skiftet

Det grønne skiftet er et begrep som stadig oftere blir dratt frem i det offentlige ordskiftet. Men hva ligger egentlig i det? Mange innenfor olje og gass har nok inntrykk av at poenget med begrepet er å få lagt ned både olje- og gassutvinning i Norge og globalt, men stemmer det? I denne artikkelen skal vi ta for oss de forskjellige betydningene begrepet etter hvert har fått. Det grønne skiftet og næringslivet Både den politiske ledelsen i Norge og en stor del av befolkningen har godtatt visjonen om at Norge skal bli et lavutslippsland. Hva som konkret ligger i det, hvor fort det skal skje,Les mer